Veel gestelde vragen

Waarom kost bewindvoering of mentorschap geld?

Als u zelf uw administratie bijhoudt of zorgzaken regelt, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder of mentor ook tijd om dat voor u te doen. Voor de dienstverlening mag een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening worden gebracht. Deze kosten worden door de overheid jaarlijks vastgesteld.

Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. Uw bewindvoerder vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

Hoe lang duurt een bewind?

Een bewind duurt zo lang als nodig is, maar tenminste 1 jaar. Indien de cliënt zelf zijn financiën weer kan beheren of de schulden zijn opgelost zal het bewind in gezamenlijk overleg kunnen worden opgeheven.

Waarom wordt er voor mij een aparte rekening geopend?

De rekening bij de bank is een z.g. beheerrekening. Op deze rekening zullen alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. Naast deze rekening behoudt de cliënt zijn/haar eigen rekening voor het leefgeld. De cliënt kan zelf niet beschikken over de beheerrekening.

Als ik onder bewind sta en ik ga samenwonen, hoe gaat dit dan?

Bij het samenwonen dient er door de bewindvoerder verantwoording te worden afgelegd over de gehele huishouding. Het is dus belangrijk daarover vooraf afspraken te maken.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden van de cliënt wordt het dossier gesloten en overgedragen aan de erfgenamen. De rekening en verantwoording wordt opgemaakt en opgestuurd naar de rechtbank.

Komen er nog steeds schuldeisers naar mij toe?

De schuldeisers, deurwaarders en/of incassobureaus kunnen nog steeds contact met je opnemen. Als dit gebeurt, neem dan meteen contact met ons op, of stuur de papieren door, zodat wij verder kunnen praten met de bewuste instelling.

Het is niet zo dat alle instellingen, wanneer je onder bewind staat, de schuld “bevriezen”, in de meeste gevallen gaat het oplopen van de schuld met rente en kosten gewoon door. Daarom is het zaak dat wij zo snel mogelijk weten welke schulden er zijn. Daar kun je aan meewerken door ons alle post door te sturen.

Alle contacten lopen via Jd bewindvoering. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf contact opneemt met de schuldeisers of afspraken maakt. Laat dit aan ons over!

Waarom moeten mijn ouders, broers en zussen óf meerderjarige kinderen en echtgenoot hun handtekening zetten voor mijn verzoek tot onderbewindstelling?

Onderbewindstelling kan binnen een familie gevoelig liggen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin één van de kinderen de onderbewindstelling voor één van de ouders verzoekt. Daarom is het wenselijk dat de direct betrokkenen op de hoogte zijn van het verzoek en weten wie als bewindvoerder wordt voorgesteld. Dat kan later veel problemen en ruzie voorkomen. Als het vragen van instemming van familieleden op bezwaren stuit dan kunt je dat onder opgaaf van redenen bij de aanvraag onderbewindstelling vermelden.

Kan de bewindvoerder over medische zaken praten met de huisarts van degene die onder bewind staat?

Nee, dat kan niet. Een beschermingsbewind gaat alleen over geld (de financiën). Als iemand ook voor zaken die niets met geld (financiën) te maken hebben begeleiding nodig heeft, is het mogelijk mentorschap aan te vragen. Een mentorschap is mogelijk naast een beschermingsbewind.

Wanneer een machtiging nodig van de kantonrechter?

Een bewindvoerder en een curator hebben toestemming van de kantonrechter nodig voor een aantal handelingen en voor niet-alledaagse aankopen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • het doen van uitgaven boven de € 1500,-;
  • het verkopen van onroerende zaken;
  • het afsluiten van hypotheken; – het pachten, verpachten, huren of verhuren;
  • het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
  • het verdelen van een nalatenschap en procederen.