Tarieven

Bewindvoering, mentoraat en curatele

De financiële vergoeding voor een de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor / curator zijn landelijk vastgesteld en worden regelmatig geïndexeerd. De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene (rechthebbende). Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Bewindvoering zonder problematische schulden:
Alleenstaande € 116,26
Samenwonenden € 139,55
Opstarten dossier alleenstaande € 657,03 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 787,71 (eenmalig)
Bewindvoering met problematische schulden:
Alleenstaande € 150,44
Samenwonenden € 180,50
Opstarten dossier alleenstaande € 657,03 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 787,71 (eenmalig)
Mentoraat
Alleenstaande € 116,26
Samenwonenden € 139,55
Jeugdhulp van 18-23 jaar € 150,44
Opstarten dossier alleenstaande € 657,12 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 787,71 (eenmalig)
Curatele of combinatie bewindvoering/mentoraat
Alleenstaande € 209,28
Alleenstaande met schulden € 239,98
Opstarten dossier alleenstaande € 1182,17 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 1312,85 (eenmalig)
Einde bewindvoering/curatele (opmaken eindrekening en verantwoording)
Alleenstaande € 246,84
Samenwonenden € 294,45
Enkele afwijkende tarieven in bijzondere situaties én met toestemming Rechtbank
Uurtarief € 81,99
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 410,55 (eenmalig bij verhuizing/ontruiming/verkoop)
PGB Beheer € 615,20 (per jaar)

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?