Tarieven

Bewindvoering, mentoraat en curatele

De beloning voor de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor / curator zijn landelijk vastgesteld door de overheid. De beloning komt voor rekening van de betrokkene. Bij een laag inkomen kan er beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand bij de gemeente. Deze aanvraag wordt door ons gedaan.

Bewindvoering zonder problematische schulden:
Alleenstaande € 119,69
Samenwonenden € 143,59
Opstarten dossier alleenstaande € 676,39 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 810,70 (eenmalig)
Bewindvoering met problematische schulden:
Alleenstaande € 154,88
Samenwonenden € 185,74
Opstarten dossier alleenstaande € 676,39 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 810,70 (eenmalig)
Mentoraat
Alleenstaande € 119,69
Samenwonenden € 143,59
Jeugdhulp van 18-23 jaar € 154,88
Opstarten dossier alleenstaande € 676,39 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 810,70 (eenmalig)
Curatele of combinatie bewindvoering/mentoraat
Alleenstaande € 215,48
Alleenstaande met schulden € 246,94
Opstarten dossier alleenstaande € 1216,05 (eenmalig)
Opstarten dossier samenwonenden € 1756,92 (eenmalig)
Einde bewindvoering/curatele (opmaken eindrekening en verantwoording)
Alleenstaande € 254,10
Samenwonenden € 304,92
Enkele afwijkende tarieven in bijzondere situaties én met toestemming Rechtbank
Uurtarief € 84,46
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 422,29 (eenmalig bij verhuizing/ontruiming/verkoop)
PGB Beheer € 632,83 (per jaar)

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?