Handige informatie

Aanmeldproces, aanvraag en zitting rechtbank

01. Aanmeldproces

De eerste stap is het inplannen van een vrijblijvend intakegesprek bij u thuis (of in een zorginstelling).

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er naar uw situatie gekeken en hoe we u kunnen helpen. Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Belangrijk is dat alle verwachtingen en vragen worden besproken. Openheid van zaken is belangrijk, zodat we u optimaal kunnen helpen.

Uiteraard helpen wij met het invullen van alle stukken die nodig zijn voor de aanvraag.

02. De aanvraag

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

  • Rechthebbende zelf
  • Partner
  • Bloedverwanten tot de vierde graad
  • Officier van justitie
  • Instelling of woonvoorziening waar rechthebbende verblijft
  • Voogd
De benodigde stukken:

  • Het verzoekschrift
  • Bereidverklaring
  • Akkoordverklaring belanghebbenden (indien van toepassing)
  • Plan van aanpak
03. De zitting bij de rechtbank

De kantonrechter doet tijdens of na de zitting uitspraak of beschermingsbewind, mentorschap of curatele wordt uitgesproken. Soms is de zitting ingepland op de locatie van de zorginstelling indien de rechthebbende niet in staat is om naar de rechtbank toe te komen door medische beperkingen.