Mentorschap

Informatie en tarieven

Mentorschap

Bij professioneel Mentorschap heeft een volwassene ondersteuning nodig om op te komen voor zijn of haar persoonlijke belangen rondom de verzorging, behandeling en begeleiding. Meestal neemt de familie deze taak op zich, maar als dit niet mogelijk is, dan bestaat de mogelijkheid om het over te laten aan een professionele mentor. Er wordt zoveel mogelijk gehandeld volgens de wensen en gewoonten van de cliënt.

De mentor is wettelijk benoemd om:
• de cliënt te adviseren over zijn of haar persoonlijke belangen;
• namens de cliënt besluiten te nemen als hij of zij dat zelf niet meer kan.

Voorbeelden uit de praktijk (namen zijn fictief):

Meneer de Boer woont nog thuis, helaas gaat het qua geheugen de laatste tijd niet meer zo goed. Hierdoor vergeet hij regelmatig afspraken. Meneer heeft nog geen zorg. Heeft hierbij hulp nodig. Ook speelt de vraag hoelang meneer nog thuis kan blijven wonen en met welke hulp?

Mevrouw de Haas woont alleen en heeft gezondheidsklachten, hierdoor is ze erg onzeker geworden. Het maken van keuzes valt haar steeds zwaarder. Er is geen familie of naaste met wie ze dit kan bespreken.

Taken van een mentor

1. Belangenbehartiging
Voor persoonlijke belangen van de cliënt opkomen.

2. Advisering
De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.

3. Vertegenwoordiging
De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

4. Opbouw en behoud van vertrouwen
Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.

Een professioneel mentor is geen hulpverlener of vrijwilliger, maar een “regisseur” of ” toezichthouder” die de persoonlijke belangen en situatie van de betrokkene bewaakt en op komt voor diens belangen. Er wordt ook ondersteund met de zorgadministratie en regelgeving van de onder mentor gestelde, zoals (samen met de hulpverlening) aanvragen en wijzigingen rondom de WLZ, CIZ en de WMO.

Hoe werkt het?

Zodra de beschikking binnen is van de rechtbank, dan kan de uitvoering van start gaan. De huidige situatie zal eerst in kaart worden gebracht. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de rechtbank door middel van een schriftelijk verslag.

Tarieven

De tarieven (incl. 21% btw) zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren.

Bekijk tarieven
Meer informatie

Bezoek de website van de rijksoverheid
Bezoek de website van wettelijk vertegenwoordigd

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?