Curatele

Informatie en tarieven

Curatele

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen, waarbij de combinatie van beschermingsbewind en mentorschap niet afdoende zijn om optimale bescherming te kunnen bieden. Curatele is een ingrijpende maatregel. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn volledige handelingsbekwaamheid.

Elke situatie is uiteraard anders. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke/cognitieve beperking. Ook noemt de wet redenen als drank- of drugsmisbruik. Dit moet wel dermate ernstig zijn dat iemand zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de rechtbank over de opgelegde maatregel.

Voorbeeld uit de praktijk (namen zijn fictief):

Mevrouw Vliegensvlug is bekend met een verstandelijke beperking. Ze kan niet goed voor haar zelf zorgen, ook heeft ze geen inzicht in haar geldzaken.  Hierdoor maken anderen misbruik van haar, ze heeft bijvoorbeeld al veel geld uitgeleend aan derden en heeft vele overeenkomsten afgesloten waarvan ze niet weet waarvoor die zijn. Hierdoor heeft ze nu schulden opgebouwd. 

Meneer de Bie is al jaren bekend met diverse psychiatrische problematiek en middelenmisbruik. Nu is het zover gekomen dat hij opnieuw in een psychose zit en anderen bedreigd en lastig valt. Hij kan niet meer opkomen voor zijn eigen financiële en persoonlijke belangen.

Tarieven

De tarieven zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren. Onderstaande tarieven (incl. 21% BTW) gelden voor 2019:

Eenmalige opstartkosten curatele

(14,4 uur)

€ 1.160,39
Maandelijkse kosten curatele

(34 uur per jaar)

€ 205,40
Maandelijkse kosten curatele met schuldendossier

(39 uur per jaar)

€ 235,55
Eenmalige kosten eindrekening en verantwoording € 242

In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Echter, bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoed de gemeente de kosten. Vanzelfsprekend wordt deze aanvraag door ons gedaan.

Bij het indienen van de aanvraag is er griffierecht verschuldigd aan de rechtbank, op dit moment bedraagt het griffierecht € 81,00.

Meer informatie

Bezoek de website van de rijksoverheid op:

Bezoek website rijksoverheid

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?