Beschermingsbewind

Informatie en tarieven

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind kent twee grondslagen, namelijk:

a) Hulp bij problematische schulden

b) Hulp bij de financiën als er sprake is van gezondheidsklachten.  Dit kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dementie, psychische of lichamelijke klachten of ouderdom. Beschermingsbewind zorgt er ook voor dat derden geen misbruik kunnen maken van de kwetsbare situatie.

Voorbeelden uit de praktijk (namen zijn fictief):

Familie Pietersen heeft problematische schulden, rond de € 20.000. Ze overzien het niet meer en hebben hulp nodig.

Meneer de Vries is in de 30 en heeft door zijn ADHD en autisme moeite om zijn financiële administratie overzichtelijk te houden. Hij heeft hierbij hulp nodig, zodat het hem rust geeft. 

Mevrouw Jansen is gevallen en is opgenomen in het ziekenhuis, ze zal hierna moeten gaan revalideren, maar ze kan zelf niet meer volledig haar financiën regelen.

Meneer de Jong heeft een verstandelijke beperking en woont in een begeleidende woonvorm, door zijn beperking kan hij zijn eigen financiën niet goed beheren en heeft hij hierbij hulp nodig.

Hoe werkt het?

Beschermingsbewind wordt door de rechtbank toegekend en kan voor bepaalde of langere tijd zijn. De bewindvoerder draagt zorg over de goederen en het vermogen die onder bewind zijn gesteld. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de rechtbank over het gevoerde bewind, deze controleert de rekening & verantwoording. Zodra de beschikking binnen is van de rechtbank, dan kan de uitvoering van start gaan. De eerste stap is het openen van een beheer en leefgeldrekening. Alle vaste lasten worden via de beheerrekening betaald. Als cliënt heeft uzelf toegang tot de leefgeldrekening waar wekelijks een bedrag op wordt gestort voor levensonderhoud (boodschappen, kleding etc.). Inzicht in de beheerrekening is mogelijk via de beveiligde digitale omgeving.

Taken beschermingsbewindvoerder:

 • Regelen van de financiële huishouding waaronder het maken van een budgetplan
 • Openen beheer en leefgeldrekening
 • Afsluiten van verzekeringen (zoals inboedel en aansprakelijkheid)
 • Contact met diverse instellingen
 • Regelen van toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van de belastingaangifte
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Aanmelden van minimavoorzieningen
 • Controleren beslagvrije voet (bij schulden)
 • Toeleiden naar schuldhulpverlening (bij schulden)
Tarieven

De tarieven (incl. 21% btw) zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren.

Bekijk tarieven
Meer informatie

Bezoek de website van de rijksoverheid
Bezoek de website van de rechtspraak
Bezoek de website van Nibud:

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?