Mijn diensten

Beschermingsbewindvoerder, mentorschap en curatele

Jd bewindvoering is er voor mensen die door bepaalde situaties niet meer in staat zijn om hun eigen vermogensrechtelijke belangen (eigen financiën) of persoonlijke belangen (verzorging, verpleging en behandeling) waar te nemen.

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind is een volwassene (ouder dan 18 jaar) niet meer in staat om voldoende op te komen voor zijn eigen financiële belangen. Dit…

Mentorschap

Bij Mentorschap is een volwassene (ouder dan 18 jaar) niet meer in staat om voldoende op te komen voor zijn persoonlijke belangen, zoals…

Curatele

Bij de maatregel Curatele is een volwassene (ouder dan 18 jaar) niet meer in staat om rechtshandelingen te verrichten. Deze personen zijn vaak…

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?