Contact

Neem vrijblijvend contact met mij op

Contactformulier


Jd bewindvoering

JD Bewindvoering is er voor mensen die problematische schulden hebben of door gezondheidsklachten moeite hebben om hun eigen financiën of zorgzaken te regelen.

JD Bewindvoering staat voor:

  • Empathisch
  • Integer
  • Persoonlijk
Contactgegevens

Werkgebied: Noord-Holland (o.a. gemeentes Hoorn, Medemblik, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem e.d.) en regio Zuid-West Friesland

Kvk nummer: 70607141

Welke vraag u ook heeft, neem zeker contact met mij op via het contactformulier.  Uiteraard kunt u me ook doordeweeks van 10:00 – 16:00 bellen op telefoonnummer 06-45794346. Bij voicemail, graag uw naam en telefoonnummer inspreken, zodat het mogelijk is om u terug te bellen!

Beantwoord e-mails doorgaans binnen 24 uur

Aanmeldformulier

Informatie over aanmelding

01. Aanmeldproces

De eerste stap is het regelen van een kennismaking en vrijblijvend intakegesprek. Het regelen van een intakegesprek volgt binnen twee weken (met uitzonderingen van feestdagen en vakanties).

Tijdens de intake wordt er uitleg gegeven over wat beschermingsbewind en mentorschap (of curatele) inhouden Daarnaast wordt er door JD Bewindvoering een beeld gevormd van de situatie, dit is belangrijk omdat je als bewindvoerder, mentor of curator ook de bereidheid moet afgeven voor de toekomstige taak. Eerlijkheid en transparantie zijn daarom belangrijk, ook over eventuele schulden.

02. De aanvraag

Indien beschermingsbewind, mentorschap of curatele wordt aangevraagd bij de Rechtbank, dan neemt JD Bewindsvoering samen de stukken door die moeten worden ingevuld. Als een persoon dit niet zelf kan, dan kan de zorginstelling of een familielid (tot de 4e graad) de aanvraag indienen.

De benodigde stukken:

  • Het verzoekschrift
  • Bereidheidsverklaring
  • Akkoordverklaring belanghebbenden (indien van toepassing)
  • Plan van aanpak
03. De zitting bij de Rechtbank

De kantonrechter doet tijdens de zitting uitspraak of het beschermingsbewind en/of mentorschap cq. curatele zal worden uitgesproken, hierdoor wordt er door de rechter aan de persoon,hulpverlener of familielid diverse vragen gesteld om zodoende een oordeel te kunnen vormen. Een zitting is altijd spannend.